The Career Game

máj 2008 | Quinity BV

Virálnu náborovú kampaň vo forme izometrickej hry sme pre spoločnosť Quinity BV pripravili v spolupráci s našou holandskou partnerskou agentúrou Brut Creatives. Cieľom kampane bolo získať čo najviac kontaktov a potenciálnych kandidátov pre prácu v tejto spoločnosti zábavnou a hravou formou.

The Career Game for Quinity - Izometricka flash hra

Gamifikáciou k náboru zamestnancov

Gamifikácia si rýchlo našla miesto v oblasti digitálneho marketingu, pretože môžete jednoduchým herným spôsobom podporiť želané správanie používateľov. V našom konkrétnom príklade sa spoločnosti Quinity BV aj napriek ťažšej situácii na pracovnom trhu podarilo vyzbierať veľké množstvo životopisov uchádzačov.

Izometrická hra

Pri izometrických hrách je pohľad mierne natočený a zobrazenie priestoru pri izometrii navodzuje užívateľovi kvázi 3D pohľad. Preto sa niekedy označuje aj ako 2.5D alebo pseudo 3D. Tento spôsob zobrazenia je náročnejší na grafický návrh a programovanie, no zážitok z hry je vernejší a zábavnejší.

Hra bola prepojená s možnosťou zapojenia sa do súťaže, nahrania vlastného životopisu a informácií o spoločnosti. Správa obsahu bola riešená prostredníctvom CMS.

Je to naozaj zábavné, neváhajte a vyskúšajte.

čo sme pripravili

  • flash animácie a programovanie
  • CMS / administrácia
hore