Mobilná aplikácia 2muse ques

marec 2014 | 2muse s.r.o.

Aplikácia pre zber dát pomocou krátkych online dotazníkov a hlasovaní pre prieskumnú agentúru 2muse. Jednoduché vypĺňanie dotazníkov v mobilnom zariadení, rýchly zber a reporting výsledkov.

Mobilná aplikácia 2muse ques

Technológia

Mobilná aplikácia je postavená na technológii Adobe Air, pri ktorej je možný export aplikácií súčasne pre iOS a Android. Klient zvolenou technológiou ušetril časť prostriedkov určenú na vývoj, pretože nebolo potrebné programovať separátne natívne aplikácie.

CMS systém

Dáta zobrazované v aplikácii sú administrovateľné prostredníctvom CMS (Content Management System), kde si klient môže vytvárať nové alebo upravovať existujúce dotazníky a prieskumy s množstvom rôznych typov otázok, rotáciou otázok a odpovedí, a pod. Výpočet skóre dotazníka je možné zadať napríklad  formou vzorca.

čo sme pripravili

  • koncept
  • grafický návrh
  • vývoj iOS aplikácie
  • vývoj Android aplikácie
  • publikácia aplikácií
hore